Et trobes a:Inici/OFERIM/Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP-EBM)

Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP-EBM)

L’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP-EBM) consta de quatre professionals que treballen conjuntament amb els equips educatius donant suport a l’atenció a la diversitat en aquesta etapa d’acord amb els principis de l’educació inclusiva.

Com a famílies, sovint ens sorgeixen dubtes a l’hora d’educar els nostres fills i filles. Aquest servei ofereix els recursos i orientacions per a potenciar el desenvolupament integral dels infants, especialment aquells que presenten necessitats educatives específiques.

L’EAP-EBM acompanya i dona suport a les famílies i els equips docents, per tal de prevenir, detectar, assessorar i proporcionar les orientacions més adients.

Podeu demanar de concretar una trobada amb el membre de l’equip corresponent a través de la tutora de la vostra criatura.

INFANTS

FAMÍLIESEQUIPS DOCENTS
 • Atenció a la diversitat:
  • Prevenció i detecció primerenca de possibles necessitats per afavorir el seu desenvolupament.
 • NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu):
  • Orientació en la preinscripció a l'EBM en coordinació amb els serveis externs que intervenen (CDIAP)
  • Observació de l'infant a l'escola.
  • Valoració i intervenció amb l'infant per desenvolupar al màxim les seves potencialitats.
  • Orientació i suport a l’equip docent i a la família.
  • Seguiment de l’evolució de l’infant.
  • Derivació i coordinació amb altres serveis, si s’escau, i amb el consentiment de la família.
 • Orientació d’escolarització i col·laboració en el procés de transició a l’etapa 3-6.
 • Xerrades: Un espai per compartir experiències, incerteses i habilitats sobre la criança.
  • Xerrada de familiarització a l'EBM
  • Xerrada sobre una temàtica d'interès al voltant d'aspectes de la criança
 • Acompanyament i suport en les competències parentals.
 • Assessorament en la planificació i aplicació de mesures d'atenció a la diversitat.
 • Col·laboració en la formació d'equips.

Recomanem