Et trobes a:Inici/INNOVEM/Projecte Alícia

Projecte Alícia

El nostre pla d’actuació està dividit en cursos escolars 2013 /14 i 2014 /15. En aquests dos cursos endeguem cinc objectius amb les seves corresponents actuacions:

1-Promocionar la lectura dels infants per mitjà de la col·laboració entre la biblioteca pública i l’escola.

2- Demanar la col·laboració de les famílies: endegar dins de les possibilitats una biblioteca escolar i el préstec de llibres.

3- Implicar a tots els membres de la comunitat educativa en el seu disseny i posterior aplicació en el “Projecte Comú de Lectura: Alícia al País de les Meravelles ”.

4- Dissenyar espais on puguin realitzar-se diverses activitats de joc i experimentació vinculades a les necessitats dels infants i que faciliti l’observació i relació amb el projecte.

5- Prioritzar i seqüenciar aquelles actuacions i/o propostes per anar realitzant-les en funció de la disponibilitat de recursos i amb la participació, en més o menys mesura, de tota la comunitat eductiva de la nostra l’escola bressol.

Recomanem