Et trobes a:Inici/INFORMEM/RGPD

RGPD

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Responsable:

Ajuntament de Lleida. CIF: P2515100B. Plaça Paeria, 1 – 25007 Lleida

Adreça del Delegat de protecció de dades: dpd@paeria.es

Finalitat:

Gestionar l’oferta educativa i la preparació del procés d’admissió de l’alumnat (procés de preinscripció) en les escoles bressol municipals de l’Ajuntament de Lleida.

Realitzar la gestió docent, el manteniment i arxiu de les dades personals i expedients dels alumnes matriculats i pares, mares o tutors en les Escoles Bressol Municipals de Lleida per al desenvolupament d’una adequada relació amb aquests, així com el seu control, desenvolupament, ampliació i millora de la relació.

Conservació: Les dades es conservaran durant el període d’alta al servei i cinc anys més segons normativa vigent.

 

Legitimació:

La base legal per al tractament de les vostres dades així com l’autorització de notificacions electròniques i l’autorització de publicació d’imatges és el consentiment informat del pare, mare o tutor/a de l’alumne interessat en el servei.

Podeu retirar el vostre consentiment atorgat per a l’autorització de notificacions electròniques com per la publicació d’imatges en qualsevol moment sense que la retirada dels consentiments per aquestes finalitats condicioni la inscripció de l’alumne a l’escola bressol municipal.

Per accedir als serveis té l’obligació de facilitar les dades, en cas contrari no podrà gaudir dels serveis sol·licitats.

 

Destinataris/àries:

No es destinaran les dades a altres finalitats per les que el pare, la mare o el/la tutor/a signatari ha estat informat/da. Tampoc se cediran a tercers, tret que sigui obligació legal.

Difusió de filmacions i fotografies corresponents a activitats escolars, lectives, complementàries i extraescolars organitzades per l’Escola Bressol Municipal o per tercers, dins de l’escola o fora a través de pàgines web, xarxes socials i publicacions de l’Ajuntament de Lleida amb caire institucional, cultural o educatiu, o difusió pública no comercial.

Transferències internacionals: L’Ajuntament de Lleida contracta la infraestructura virtual d’acord amb un model de computació en el núvol a Microsoft Corporation, prestadora de serveis a la UE i a l’empara de l’acord -EU-US Privacy Shield.

Les que hi pugui haver degut a la difusió a través del web o xarxes socials de l’Ajuntament de Lleida.

 

Drets:

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Lleida, Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, Rambla Ferran, 32, baixos, 25007 Lleida.

Teniu dreta a retirar el consentiment prestat (sempre que s’hagi atorgat per alguna finalitat)

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

No obstant, si us adreceu prèviament al delegat de protecció de dades aquest us ajudarà a resoldre el cas.

 

Recomanem