Et trobes a:Inici/INFORMEM/Taxes 2020-2021

Taxes 2020-2021

Les tarifes aplicables són les següents:

Taxa de drets de matrícula:

Taxa de drets de matrícula:

50,75 €

Servei d’educació infantil per cada alumne/a i mes

91,35 €

Servei de menjador d’un dia esporàdic (setembre-juny)

7,65 €

 

Menjador mes de setembre:

Servei de menjador per alumne/a i mes que inclou dinar i servei de monitors :

60,90 €

Menjador d'octubre a maig:

Servei de menjador per alumne/a i mes que inclou dinar i servei de monitors:

121,75 €

 

Menjador mes de juny:

Servei de menjador per alumne/a i mes que inclou dinar i servei de monitors :

91,35 €

Servei d'acollida mes de setembre i juny:

Servei d'acollida matí per alumne/a i mes:      10,00 €

Servei d'acollida tarda per alumne/a i mes:     10,00 €

Servei d'acollida mes d'octubre a maig:

Servei d'acollida matí per alumne/a i mes:       15,00 €
Servei d'acollida tarda per alumne/a i mes:       15,00 €


Bonificacions:

Les Escoles Bressol Municipals bonifiquen les famílies nombroses i monoparentals.

Les Escoles Bressol Municipals bonifiquen en funció de la renta per càpita familiar.

 

Ordenança Fiscal 2020:

O.F. 2.11 - Taxa per serveis Educatius [pdf]

Recomanem