quotes 2013 - 2014

Les tarifes aplicables són les següents:

Taxa de drets de matrícula:

Taxa de drets de matrícula: 50,00 €
Servei d’educació infantil per cada alumne/a i mes 90 €
Servei de menjador d’un dia esporàdic (setembre-juny) 7,50 €

 

Menjador mes de setembre:

Servei de menjador per alumne/a i mes que inclou dinar i servei de monitors : 60,00 €

Menjador d'octubre a maig:

Servei de menjador per alumne/a i mes que inclou dinar i servei de monitors: 120,00 €

 

Menjador mes de juny:

Servei de menjador per alumne/a i mes que inclou dinar i servei de monitors : 90,00 €

 

Bonificacions:

Les Escoles Bressol Municipals bonifiquen les famílies nombroses i monoparentals.
Les Escoles Bressol Municipals bonifiquen en funció de la renta per càpita familiar.

 

Ordenança Fiscal 2016:

Escoles Bressol Municipals de Lleida - Servei d'Educació - C. Bisbe Torres núm. 2 · 25002 · Lleida - Tel: 973 700 618- e-mail: escolesbressol@paeria.cat