El nostre concepte d'Infant

A les EBM veiem cada infant com a únic i irrepetible.

Considerem l’infant com a una persona capaç, competent, activa, amb curiositat, amb desig d’aprendre i de relacionar-se amb l’entorn.

L’entenem com a protagonista actiu de la seva educació i dels seus aprenentatges i partim sempre dels seus interessos, de les seves emocions, dels seus coneixements i de les seves experiències, respectant els ritmes individuals de desenvolupament.

Escoles Bressol Municipals de Lleida - Servei d'Educació - C. Bisbe Torres núm. 2 · 25002 · Lleida - Tel: 973 700 618- e-mail: escolesbressol@paeria.cat