La Familia a l'Escola Bressol Municipal

La relació amb les famílies és fonamental per poder fer una tasca educativa coherent i ajustada.

Les Escoles utilitzen diferents vies de comunicació per tal de facilitar informació i rebre’n de les famílies: l’entrevista individual d’inici de curs, la tutoria, les reunions generals i sobretot la comunicació diària.

Cada Escola Bressol Municipal compta amb el Consell Escolar i l’associació (AMPA) com l’entitat que agrupa els pares i mares de l’escola per tal de garantir la implicació de tota la comunitat educativa.

Escoles Bressol Municipals de Lleida - Servei d'Educació - C. Bisbe Torres núm. 2 · 25002 · Lleida - Tel: 973 700 618- e-mail: escolesbressol@paeria.cat